Om oss

Vi är en familj som bor i norra Sverige och den här sidan vill vi använda för att dela med oss av de saker vi har passion för, tillsammans med information och praktik som har hjälpt oss att integrera detta i vårt dagliga liv.

Vi har bland annat omfattande lärarerfarenheter av bodywork. Sofia är snart en certifierad Satyananda Yoga-lärare och Pavel har tränad och undervisat japansk kampkonst. Vårt huvudfokus på detta område är nu Dan Hardens metod för inre kraft: Sangenkai.

En av de mest värdefulla saker som vi har lärt oss hittills i livet, mer så i ett förhållande och föräldraskap, är villigheten att omvärdera och testa våra trosuppfattningar och beteenden.

Vi valde namnet ReSee på grund av dess bokstavliga översättning av vad vi anser vara en av de viktigaste orden att förstå: Respekt (från latin: igen – spectare – att titta på). Genom att titta igen på och ompröva vad vi tycker och gör, så kan vi bättre förstå och agera mer korrekt i en given situation, både när det gäller oss själva och när det gäller vår omgivning.

Vi är också glada över att få .live domännamnet, eftersom det verkligen fullbordar konceptet; vi lever sannerligt när vi är villiga och kunniga att ständigt respektera Livet och därmed utvecklas på vägen.

Facebook sida: https://www.facebook.com/resee.live/